Nieuwe predikant !

  Met blijdschap en dankbaarheid kan worden vermeld dat Frank van den Akker het beroep als nieuwe predikant van onze gemeente heeft aangenomen!

  Frank zal per 1 april 2011 in dienst treden.
  De intrededienst zal plaastvinden op zondag 15 mei 2011 om 15.00 uur in de Hoekenisse te Klaaswaal.

  De gemeente heeft hiermee ook een hele stevige stap gezet in de overgang van pionierende gemeente naar gevestigde gemeente. De kerkenraad heeft een volwassen leiderschap laten zien in de afgelopen maanden. Ook Frank zal daar veel steun van ondervinden.

  Het is goed om Frank en Tina even te laten merken dat de gemeente ook blij is met deze stap. Frank en Tina hebben in september 2010 afscheid genomen van Breda en de afgelopen maanden waren dus ook best spannend. Maar aan alle vragen en onzekerheid is een einde gekomen en de orientatie is nu op de toekomst in Hoeksche Waard.

  Er zijn twee gebedspunten:

  – de verkoop van het huis van Frank en Tina
  – de verhuizing, met name voor de kinderen zal het een hele omschakeling zijn.

  Bedankt alvast voor de betrokkenheid en steun.