Bloemen!

    Na de dienst worden de bloemen naar een gemeentelid gebracht. Als u het leuk vindt om bijvoorbeeld eens per 6 weken voor de bloemen te zorgen dan kunt u zich opgeven bij Cora van der Hout.