Gebed voor het tienerkamp

   Een tienerkamp is voor veel tieners altijd het moment in het jaar, ze ontmoeten vrienden maken lol en bovenal ontmoeten ze God. Ik mocht afgelopen zondag getuige zijn van een doopdienst waar 2 tieners getuigden van hun geloof en daarbij alle 2 noemden dat het tienerkamp een grote rol in hun geloof had gespeeld, zoiets is natuurlijk ongelofelijk mooi en gaaf en persoonlijk ben ik daar altijd van ontroerd.

  Nu zijn we ons als kamporganisatie ervan bewust dat we niks bereiken zonder de hulp van onze machtige hemelse Vader. Daarom willen we voor dit kamp een gebedswacht opzetten.

  Doel: Tijdens en voor het kamp constant gebed voor tieners en voor het werk van God door de leiders heen

  Hoe: Door je in te schrijven via onderstaande link kom je op de lijst te staan, half juni zullen we beginnen met elke week een mailing te verspreiden met gebeds en dankpunten. Tijdens de kampweek (16-23 juli) doen we dit elke dag, per mail en SMS.

   We geloven dat God op een tienerkamp ongelofelijk mooie dingen kan en wil doen en dat Gebed hier onmisbaar bij is. immers, het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt (jac 5:16)

   Als je je opgeeft gaan we uiteraard met discretie om met je gegevens.

   Klik hier om je in te schrijven

  Namens de DNJI,
  Matthijs Boor
  Voorzitter DNJI raad
  matthijs@dnji.nl