Hongersnood in Afrika

    In de Hoorn van Afrika heerst grote droogte. Door de droogte mislukken oogsten, sterft het vee en stijgen de voedselprijzen. Hierdoor worden miljoenen mensen door hongersnood getroffen, de ergste hongersnood in 60 jaar.    

    Wilt u een gift geven, maak het over op
    bankrekeningnr. : 36.99.72.848,
    t.n.v. : Kerk van de Nazarener Hoeksche Waard,
    o.v.v. : NCM Afrika