Meteen naar de inhoud

Onderwijscommissie

Onderwijs vanuit onze missie
De missie van de kerk van de Nazarener Hoeksche Waard is: Wij willen op een eigentijdse manier, binnen een liefdevolle en ontspannen sfeer, mensen aanmoedigen Jezus Christus te kennen en te groeien naar Zijn beeld. De onderwijscommissie wil aan de missie van onze gemeente bijdragen door onderwijs aan te bieden dat mensen helpt om te begrijpen wie Jezus Christus is en dat gelovigen helpt in hun groeiproces.

tegeltje

Om mensen de gelegenheid te geven in een liefdevolle en ontspannen sfeer te ontdekken wie Christus is en wat het betekent om Hem te kennen, heeft de onderwijscommissie als doel om minimaal 1 keer per jaar de Alpha-cursus aan te bieden.

Groei en praktische toepassing
Gelovigen die willen groeien in het leven met en vanuit Christus hebben vaak behoefte aan groei in kennis, maar ook aan toerusting in het praktisch als christen leven. Voor de groei in kennis worden regelmatig cursussen over bijbelboeken of bijbelse onderwerpen aangeboden. Ook de Nazarenercursus, die het gedachtengoed van de Kerk van de Nazarener behandelt, is daar een voorbeeld van.
Toerusting die gericht is op leven als christen in de praktijk is heel divers. Voorbeelden hiervan zijn de gavencursus (ontdek welke geestelijke gave(n) God jou heeft gegeven tot welzijn van allen) en ‘seks in de kerk’.