Meteen naar de inhoud

Kerk van de Nazarener Nederland

Start 1967

De Kerk van de Nazarener is sinds 1967 werkzaam in Nederland. In dat jaar begon een kleine groep christenen met diensten in  en huiskapel in Haarlem onder leiding van ds. Cor Holleman. Deze mensen hadden een jaar eerder van de Kerk van de Nazarener gehoord.

Langzamerhand kreeg de kerk meer bekendheid en in 1974 kwam er in Koog aan de Zaan een tweede kerk bij. Sinds die tijd komt er gemiddeld om de drie jaar een nieuwe kerk bij. Dat is in deze tijd, waarin kerken vooral gesloten worden, een positieve ontwikkeling.

In de volgende plaatsen zijn er na 1974, de volgende kerken bijgekomen:

 • 1975 Rotterdam-Zuid,
 • 1982 Vlaardingen,
 • 1983 Nijmegen,
 • 1985 Alkmaar en Dordrecht,
 • 1987 Rotterdam Emmaüs (Portugees sprekend),
 • 1989 Amersfoort,
 • 1995 Bolsward,
 • 1997 Breda,
 • 2002 Hoeksche Waard
 • 2004 in Veenendaal
 • 2015 in Utrecht (Overvecht)

Organisatiestructuur Nederland

De bestuursvorm van de Kerk van de Nazarener is democratisch. Dat betekent voor de plaatselijke kerk dat belangrijke beslissingen in een ledenvergadering genomen worden, door middel van stemmingen.

Zo wordt de kerkenraad bestaande uit een aantal leden en de predikant gekozen door de gemeente. Deze kerkenraad heeft als doel om de gemeente organisatorisch en ondersteunend te dienen. De predikant maakt elk jaar een verslag (net als de andere leidinggevenden) om zodoende zijn evaluatie en visie bekend te maken.

Aangezien elk lid evenveel zeggenschap heeft wordt iedereen aangemoedigd om tijdens een ledenvergadering aanwezig te zijn.

De kerk van de Nazarener in Nederland heeft een eigen districtsleider. Zijn taken staan beschreven in het Handboek van de Kerk van de Nazarener. In dit handboek staan kerkelijke richtlijnen, bijzondere richtlijnen aangaande ethische standpunten en de bestuurlijke gang van zaken.

Wilt u op de hoogte blijven van onze landelijke kerk, dan kunt u zich aanmelden op hun nieuwsbrief.