Meteen naar de inhoud

Kerk van de Nazarener Wereldwijd

Start 1900

Rond 1900 is de Kerk van de Nazarener (Church of the Nazarene) in Amerika ontstaan als samenvoeging van groepen gelovigen. Christenen uit verschillende kerken wilden hun geloof in praktijk brengen. Velen van hen waren net tot geloof in God gekomen. Zij wilden er zijn voor de samenleving. Men begon, net zoals het Leger des Heils, hulp te geven aan daklozen, verslaafden en prostituees.

Op deze wijze wilden zij de liefde van God op een praktische manier zichtbaar maken. Zo ontstond de Kerk van de Nazarener.

Voor de naam Kerk van de Nazarener werd gekozen om uitdrukking te geven aan het verlangen om het leven van Jezus op aarde na te volgen in het dagelijks leven. Jezus heeft immers een groot gedeelte van zijn leven doorgebracht in Nazareth, een klein plaatsje in Israël. Zoals Jezus onder de mensen geleefd heeft zo wil de Kerk van de Nazarener tussen de mensen in staan.

De Kerk van de Nazarener groeide snel door mensen die zich aansloten en door samenvoeging met andere soortgelijke christelijke kerken. Momenteel is zij aanwezig en werkzaam in ca. 150 landen. De Kerk van de Nazarener is nu één van de grootste zendingsbewegingen van de wereld. Naast de verkondiging van het geloof in God wordt praktische hulp gegeven in landen waar veel nood is. Zo worden er veel scholen en ziekenhuizen gebouwd en zijn er voedsel- en onderwijsprogramma’s, vooral in Afrika en Zuid-Amerika. Ook zijn er diverse opleidingsinstituten (In Europa: Engeland en Zwitserland) waar mensen opgeleid kunnen worden tot zendingswerker, pastoraal werker of predikant.

Organisatie Internationaal

De Algemene Raad van de Kerk van de Nazarener internationaal is gevestigd in Kansas City, Amerika. Daar heeft de kerk ook een eigen theologisch seminarie en een uitgeverij. De Algemene Raad, bestaande uit 6 algemene leiders, geeft leiding aan de kerk wereldwijd voor een periode van 4 jaar. De Algemene Raad wordt om de 4 jaar gekozen door de Algemene Vergadering waarin predikanten en kerkleden uit de verschillende delen van de wereld zitting hebben. Hier worden evaluaties, moties, nieuwe ontwikkelingen en andere zaken besproken. Europa is een regio binnen de Kerk van de Nazarener wereldwijd. Voor Europa is er een leider aangesteld, die ook wel Field manager wordt genoemd.