Meteen naar de inhoud

Start van de gemeente

In het begin
In het voorjaar van 2000 hebben drie gezinnen binnen de Hoeksche Waard de beslissing genomen aansluiting te zoeken bij de Kerk van de Nazarener, nadat zij het gedachtegoed van deze kerk en van enkele andere kerkgenootschappen hadden bestudeerd. Wat hen in de Kerk van de Nazarener aansprak was dat deze kerk zich kenmerkt door een positieve visie op levensverandering.
Dit betekent dat de Kerk van de Nazarener gelooft, dat je door de liefde van God als mens in liefde kunt groeien. Verslavingen en slechte gewoontes kunnen door God uit je leven worden verwijderd. God zorgt voor rust en vrede, waar dat menselijkerwijs onmogelijk lijkt. Deze groep mensen, kwam met een plan en een visie voor de Hoeksche Waard: Zij wilden een kerk starten die zich zou richten op mensen die niet met God bekend zijn. Aantrekkelijke en eigentijdse diensten zouden daarin onder andere een rol spelen. Toen de visie en het plan van aanpak gepresenteerd waren zijn zij binnen de landelijke commissie, die zich bezig houdt met gemeente stichting, besproken en goedgekeurd.

In oktober 2001 kwam Michel Meeuws samen met zijn vrouw Daniëlle in contact met de kerngroep. Michel was net afgestudeerd aan de Evangelische Theologische Hogeschool en was jongerenpredikant in de Kerk van de Nazarener te Vlaardingen. In de wederzijdse kennismaking bleek een gezamenlijk enthousiasme voor de kerk in de Hoeksche Waard. Michel is in maart 2002 aangetreden als parttime predikant. Na een periode van maandelijkse diensten is in mei 2002 gestart met wekelijkse diensten. Sinds 1 september 2002 is er elke zondagochtend om 10.30 uur een kerkdienst. De feestelijke startdienst was op 15 september 2002.