Meteen naar de inhoud

Kinderadoptieplan

De Kerk van de Nazarener vindt kinderen heel belangrijk. Kinderen verdienen onze aandacht. Dat geldt nog meer voor kansarme kinderen. Ook zij hebben recht op een toekomst. Sterker nog: een HOOPVOLLE toekomst. En dat is waar het Kinderadoptieplan voor staat.

  • HOOP geven doet het door te zorgen voor eten, als een kind thuis geen voedsel krijgt.
  • HOOP geven doet het ook door het schoolgeld te betalen als dat nodig is. Want onderwijs is de sleutel tot verandering.
  • HOOP geven doet het door de kinderen aandacht en liefde te geven. Het meest hoopvolle voor de kinderen is dat ze horen over de liefde die Jezus voor hen heeft.

Het Kinderadoptieplan is een financieel adoptieplan dat kansarme kinderen in ontwikkelingslanden ondersteunt. Zij maakt daarbij gebruik van de structuren, kanalen en medewerkers van de kerk. Deze lokale mensen weten het beste wie extra steun nodig heeft.
Hoe het Kinderadoptieplan exact werkt, kan je lezen op www.kinderadoptieplan.nl

KAP2013

Onderwijs geeft toekomstmogelijkheden! Op deze wereld zijn nog steeds ruim 100 miljoen kinderen die tussen de 6 en 12 jaar die nog nooit een school van binnen gezien hebben. Nog steeds sterven er 16.000 kinderen per dag van de honger!

Je kunt op drie manieren kansarme kinderen steunen:

  1. Voedsel en naschoolse opvang voor € 12,50 per maand. Voor dit bedrag krijgen twee kinderen elke dag een voedzame maaltijd en doen ze mee met naschoolse activiteiten.
  2. Onderwijs voor € 27,50 per maand. Voor dit bedrag geeft u een kind echt toekomst. In veel landen wordt onderwijs niet betaald door de overheid. Daardoor krijgen kinderen niet de kans om naar school te gaan. Met dit plan correspondeert u met uw sponsorkind en u ontvangt een foto.
  3. Onderwijs algemeen. Sommige mensen willen wel een kind steunen voor onderwijs, maar hebben niet de behoefte om te corresponderen. Dit plan kost € 27,50 per maand.
KAP2014

Sponsoren via dit adoptieprogramma is aftrekbaar voor de belasting, omdat we een ANBI keurmerk hebben.

Meer informatie? Neem dan contact op via coordinator@kinderadoptieplan.nl. Of ga naar kinderadoptieplan.nl of facebook.com/kinderadoptieplan.

Het Kinderadoptieplan valt onder Nazarener Compassoniate Ministries.

“Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven . Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en jullie hebben Me in jullie midden opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed. Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar me toe. Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.”   Matth. 25:35-40

Het Kinderadoptieplan is in 1984 ontstaan.  Richard Zanner bezocht de Kerk van de Nazarener in Afrika en ontdekte dat de predikantskinderen niet naar school  gingen omdat de predikanten geen geld hiervoor hadden. Hij zette een financieel sponsorplan op. Dit is uitgegroeid tot een financieel adoptieplan van de Kerk van de Nazarener en sponsort kansarme kinderen wereldwijd door voedsel en onderwijs te geven.
Iedereen kan een kind adopteren: http://www.kinderadoptieplan.nl/wat-kunt-u-doen

De kinderen op de zondagsschool sparen voor 2 voedselprojecten in Roemenië. www.veritas.ro. In de plaats Sighisoara staat een Family Centre, waar kinderen van de kleuterschool een ontbijt krijgen en de basisschoolkinderen naschoolse opvang en een maaltijd.

Rebecca2013

Hiernaast sparen de kinderen ook voor Rebecca Nkanku. Zij woont in Kinshasa, Dem.Rep.Congo en is geboren op 6 sep. 2000. In 2013 heeft het Kinderadoptieplan in de Congo, Kinshasa een KinderOnderwikkelingsCenter; Child Development Centre CDC, geopend, waar Rebecca ook is geplaatst.  Zij vindt het fijn om thuis te helpen en houdt van lezen.
De hele zondagsschool spaart voor dit meisje. Alle kinderen hebben al een fotolijstje gemaakt en meegenomen naar huis, zo kunnen zij ook voor haar bidden.

Een CDC helpt kinderen om temidden van moeilijke omstandigheden overeind te blijven. Zij hebben een programma die aan de behoefte voldoet van voedzame maaltijden, huiswerkbegeleiding, ontwikkelingsactiviteiten, begeleiding en raadgeving. Hiermee wordt ook de hele omgeving van het kind bereikt.
De tieners sparen voor Daniël. Daniël is op 13 juli 2001 geboren in Uganda. Hij is een gevoelige, speelse jongen die graag grapjes uithaalt met de andere kinderen in de family units. Hij houdt van computerspelletjes en alles wat met computers te maken heeft.

Daniël1-2-2015

Februari 2015

Daniël is een vrolijke en leergierige jongen. Hij is erg beleefd naar anderen.
Daniël is in zijn vrije tijd veel met muziek bezig en heeft daar zijn talenten liggen. Zo heeft hij een belangrijk aandeel in de band. Ook is hij de tamboer maître.
Hij is erg geïnteresseerd in elektronica en vindt ook technisch tekenen heel leuk.