Meteen naar de inhoud

Wereld Evangelisatie Fonds

Het vervullen van de Grote Opdracht is het verlangen en de bediening van de Wereldzending van de Kerk van de Nazarener. Zij werkt met meer dan 800 zendingen in 150 verschillende landen, verspreid over de hele wereld.
Alle kerken van de Nazarener, ook de kleinste gemeenten in zendingslanden, zamelen geld in voor het Wereld Evangelisatie Fonds.

De Paas- en Dankdag offers zijn de twee grote collecten voor het Wereld Evangelisatie Fonds. In de Kerk van de Nazarener Hoeksche Waard worden op dit moment nog geen zendelingen uitgezonden. Er zijn wel Nederlandse zendelingen zoals de Familie Hoffman. Sinds 1997 wonen en werken zij op de plaats die God hen gegeven heeft, samen met hun kinderen. Zij zijn uitgezonden vanuit de Kerk van de Nazarener in Nijmegen, in samenwerking met http://www.interserve.nl
Binnen deze kerk hebben zij de status van tentenmakers gekregen.
Interserve is een zendingsorganisatie die mensen plaatst bij projecten in Azië en de Arabische Wereld, zie ook: http://www.meconcern.org.

Hoe kunnen wij hen ondersteunen:

  • door gebed
  • met bemoediging (bv. een kaartje)
  • financieel

Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer 418645787
t.n.v. Kerk vd Nazarener Nijmegen te Nijmegen.