Meteen naar de inhoud

Lidmaatschapsdienst op 3 juni

    Zondag 3 juni is er weer een lidmaatschapsdienst! Tijdens deze dienst kun je lid worden van de gemeente en vertrouw je je als het ware aan de anderen van de gemeente toe! Een echte geloofsstap dus!

    Gebaseerd op vertrouwen en verlangen om werkelijk samen te bouwen aan een gemeente die een zegen voor de wereld wil zijn. Lid worden doe je dus niet alléén voor jezelf. Ook voor de gemeente als geheel is het waardevol om leden te hebben. Om te zien en te ervaren dat God groei geeft. Samen mogen we de gemeente van Christus hier op aarde zijn, samen verantwoordelijkheid dragen voor ons aller geestelijk welzijn, en samen betrokken zijn bij velerlei mogelijkheden om de gemeente te laten bloeien.

    lidworden

    En omdat we als Kerk van de Nazarener een democratische kerk zijn, is lidmaatschap daarbij de methode om ons aan elkaar te verbinden. Samen hebben we dan zeggenschap over hoe de gemeente bijbels gezien behoort te zijn. Het gaat daarbij niet alleen om het instituut ‘kerk’, maar juist ook om de verbondenheid met elkaar, die zichtbaar wordt door toewijding. Als lid van de gemeente heb je daarbij ook meer mogelijkheden om je gaven en talenten in te zetten voor God. Om Hem te dienen, juist ook in de leidinggevende (Kerkenraad, Pastoraal Team, Onderwijscommissie) en onderwijskundige (Kinder- en Tienerwerk) bedieningen waarvoor we lidmaatschap eigenlijk een vereiste vinden! Ook daarin kun je dan je betrokkenheid tonen, je verantwoordelijkheid nemen, en daarmee meebouwen naar hoe de gemeente mag zijn; een heldere, hecht aaneengesloten groep mensen, die samen met elkaar, over bergen en door dalen, echt voor God en elkaar wil gaan.

    Vanaf je 15e jaar mag je in de Kerk van de Nazarener zelfstandig lid worden en op alle fronten meepraten. Wil je dat graag? Dan graag contact opnemen met dominee Frank van den Akker.