Ga naar de inhoud
Home » Typisch Kerk van de Nazarener

Typisch Kerk van de Nazarener

De Kerk van de Nazarener kwam meer dan 50 jaar geleden vanuit Amerika naar Nederland. Nu zijn er 12 gemeenten verspreid over Nederland. Toch is de kans groot dat je nog nooit gehoord hebt van onze kerk en er zijn heel veel verschillende kerkgenootschappen. Dus wat kenmerkt de Kerk van de Nazarener? Deze pagina geeft het antwoord.

Net even anders: tussen Protestants en Evangelisch in
Niemand laat zich graag in een hokje stoppen. Bij de Kerk van de Nazerener zijn we liever praktisch: welke invloed heeft je geloof in God op je dagelijkse leven? Als je ons toch in een hokje zou willen plaatsen, dan passen we ergens tussen de protestantse kerk en de evangelisch gemeentes.

John Wesley en onze kerk
De Kerk van de Nazarener is ontstaan vanuit het gedachtegoed van John Wesley. Deze Engelse predikant en evangelist doorkruiste in de 18e eeuw op een paard heel Engeland, om overal te preken over Gods liefde die je manier van leven verandert. In zijn preken legde Wesley de nadruk op Gods genade, persoonlijke redding door bekering en geloof; het werk van de Heilige Geest in iemands hart en levensheiliging.

Hoofd- en bijzaken
Bij de Kerk van de Nazarener praten we vaak over hoofdzaken en bijzaken. Oftewel geloofszaken die écht belangrijk zijn en onderwerpen waarover je gerust anders mag denken. Ruimdenkende mensen, die Nazareners. Toch is die ruimte moeilijker dan je zou denken. Ze is namelijk in de eerste plaats gericht op de ander. Niet je eigen ruimte zoeken, maar ruimte bieden aan de ander. John Wesley zei daarover: ‘Eenheid in essentials, vrijheid in non-essentials, liefde in alles’.

Een positieve kijk op mensen
De Kerk van de Nazarener heeft een optimistisch mensbeeld: je kunt je leven veranderen en liefdevol gaan leven. God heeft niet vooraf alles vastgelegd, maar als mens mag je samen met Hem goede, positieve keuzes maken – en Hij wil je daarvoor de kracht geven. Sterker nog, God is vaak al bezig iemands hart te bewerken vóórdat hij of zij het zelf beseft. Dat noemde Wesley de ‘voorafgaande genade’.

Omzien naar anderen
Al vanaf het allereerste begin staat de Kerk van de Nazarener naast en om arme mensen heen. Wereldwijd wordt samengewerkt aan projecten als scholing en ziekenhuizen voor armen. Zelfs de naam ‘Nazarener’ werd gekozen als verwijzing naar Jezus’ eenvoudige manier van leven en zijn aandacht voor de armen.

Je geloof delen met anderen
In de voetsporen van Wesley, zijn Nazareners altijd erg gericht geweest op wereldwijde zending. De grote opdracht van Jezus: “Maak alle volken tot mijn volgelingen”, staat centraal in de missie van de Kerk van de Nazarener.

Heiliging: een hart vol van liefdevol leven
Je geloof in praktijk brengen is voor Nazareners belangrijker dan precies weten hoe alles theologisch in elkaar zit. Centraal in dat geloof staan het volgen van Jezus’ voorbeeld en het leven vanuit Gods liefde. Daardoor word jij (en de wereld om je heen) steeds meer zoals God het heeft bedoeld. ‘Wat is liefdevol naar God, de ander en mezelf’ is een andere vraag dan ‘Wat is ‘waar’ strikt volgens de leer? Levensheiliging gaat bij Nazareners niet over het strikt gehoorzamen aan christelijke regels, maar vooral over liefdevol leven.