Ga naar de inhoud

Wil je voor het eerst een dienst bijwonen en ben je benieuwd naar onze kerk? Wat kan jij verwachten en wat verwachten wij van jou? Deze pagina geeft uitleg over de kerk, het volgen van Jezus en antwoorden op veelgestelde vragen.

Waarom een kerk?

Een kerk is een soort vereniging. Christenen hebben namelijk allemaal dezelfde passie: genieten van Gods liefde en Hem eren voor wie Hij is en wat Hij doet. Natuurlijk kun je dat thuis doen, in je eentje. Maar net als bij een sportvereniging, is het veel leuker om dat samen te doen.

Maar misschien kun je de kerk nog wel beter vergelijken met een familie. In de Bijbel maakt God namelijk duidelijk dat iedereen die in Jezus Christus gelooft een kind van God mag worden. En God wil als een goede Vader zorgen voor zijn kinderen. Net als met vrienden en familie, is het goed om elkaar regelmatig op te zoeken. Om lief en leed met elkaar te delen. Daarom komen we op zondag naar de kerk om God te eren, maar ontmoeten we elkaar ook door de weeks voor bemoediging, gezelligheid, gebed en Bijbelstudie.

Net als in alle families heb je ook binnen de kerk wel eens mensen met wie je gevoelsmatig minder een ‘klik’ hebt. Toch hoor je bij elkaar. Je helpt elkaar en steunt elkaar. Zo is het in de kerk ook. Je leert van elkaar en helpt elkaar, zowel praktisch als in geloofszaken. Dat is het mooie van kerk-zijn. Natuurlijk kun je onze kerkdiensten online volgen. Maar dat is toch anders dan elkaar echt ontmoeten!

Dienst in de KvdN Hoeksche Waard

Jezus volgen

De Kerk van de Nazarener is een christelijke kerk. Dat betekent dat Jezus Christus centraal staat. Maar wat bedoelen we daarmee? En waarom is Jezus eigenlijk zo belangrijk? Kort gezegd: Jezus laat zien hoe het leven in al zijn volheid bedoeld is. Maar dat niet alleen, Hij maakt dat leven ook mogelijk. Hij geeft alles wat nodig is om te leven zoals we als mensen door God bedoeld zijn.

Helaas hoef je maar om je heen te kijken om te zien dat het leven lang niet altijd volmaakt is. Want hoewel God alles oorspronkelijk prachtig en goed maakte, ging het al snel mis. De mens besloot om voortaan eigen baas te zijn en los van God te leven.

Leven met God
God wil die breuk met de mens graag herstellen. Hij houdt van ons en wil dat we met Hem samenwerken aan een prachtige wereld. Maar God is heilig. Dat betekent dat Hij absoluut niet tegen onrecht of zonde kan. En als we eerlijk zijn, is niemand van ons ‘goed’ genoeg om bij God te komen. Gelukkig kwam God zelf met een oplossing. Hij zond Jezus naar de aarde, Gods eigen Zoon. Jezus was bereid om alle schulden van de mensen op zich te nemen en onze straf te dragen. Hij werd vastgespijkerd en gedood aan een kruis. Ook werd Hij vervloekt door God. Het was gruwelijk. Maar als jij dit geschenk van Jezus in geloof aanneemt, ligt de weg naar God voor je open. Alles wat je ooit verkeerd hebt gedaan in je leven – Jezus nam het weg!

Verbinding met God
Maar dat is niet alles. Jezus nodigde mensen uit om Hem te volgen, om net zo te leven als Hij. Een leven vanuit Gods liefde voor jezelf en je medemens. Iemand die dood is kun je natuurlijk niet volgen. Het wonder is echter dat Jezus de dood overwon. Hij kwam weer tot leven, en leeft nog steeds. Daarom kan Hij je elke dag helpen en raad geven.

Jezus is nu in de hemel en dus kunnen we Hem niet zien. Maar wat dan nog? Wifi kun je ook niet zien, maar daardoor kun je wel met iemand praten aan de andere kant van de wereld. Zo is het ook met Jezus. Door het geloof gaan onze onzichtbare, geestelijke antennes weer ‘aan’ en kunnen we verbinding maken met Hem. Je hoeft nooit meer alleen door het leven te gaan.

Onze missie en visie

De missie van de kerk van de Nazarener Hoeksche Waard is:

Wij willen op een eigentijdse manier, binnen een liefdevolle en ontspannen sfeer, mensen aanmoedigen Jezus Christus te kennen en te groeien naar Zijn beeld.

Praktische info

Elke zondagmorgen om 10.30 uur is er kerkdienst in gebouw De Hoeckenisse in Klaaswaal. Iedereen is hier van harte welkom. Het gebouw is makkelijk te vinden (naast het pand van de brandweer) en heeft ruimte parkeergelegenheid.

Wanneer de deuren om 10 uur open gaan, loopt de koffie al! Zo kun je alvast bijpraten met vrienden en bekenden in de kerk. Ons welkomstteam heet je bij de deur van harte welkom en is herkenbaar aan een speciale badge. Hang je jas gerust op in de garderobe; in onze kerk is het niet koud. Kies daarna zelf een plekje uit in de zaal. Zit je liever achterin of juist voorin? Alle plekken zijn vrij.

Na de dienst is er opnieuw (gratis) koffie en thee. Er is altijd wel iemand die een praatje met je aanknoopt, ook als je voor het eerst in onze kerk bent. Heb je behoefte om door te praten over de preek, heb je vragen over de kerk, of wil je dat er iemand voor je bidt? Ook dat kan. We staan graag voor je klaar.

Nieuwsgierig naar God? Je bent welkom!

 • Kom zoals je bent
 • Je hoeft geen lid te zijn
 • Je hoeft niet gedoopt te zijn of belijdenis te hebben gedaan
 • Speciale kleding is niet nodig, je dagelijkse kleding is prima.
 
 

Veelgestelde vragen

Onze diensten duren maximaal 1,5 uur.

Ja, dat kan. Via de pagina kvdnhoekschewaard.nl/livestream kan je onze diensten online bekijken.

Onze gemeente telt ongeveer 90 leden. Elke zondag worden onze diensten ook bezocht door vrienden en gasten.

De dienst in de grote zaal begint als een grote familie van jong en oud samen. Na ongeveer een kwartier hebben we een kindermoment waarbij we een kinderlied zingen. Daarna is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar creche op de bovenverdieping. Kinderen van 4-12 jaar mogen naar de Nazarener Kids, onze kinderclub op de bovenverdieping. Als ze dat spannend vinden, mag je natuurlijk ook nog even bij hen blijven. 

Onze dienst bestaat uit verschillende onderdelen.

 • Elkaar welkom heten
 • De leider van de samenkomst spreekt Gods welkom uit. Ook God is blij dat jij er bent en heet je van harte welkom.
 • Gods zegen. De voorganger spreekt namens God een zegen uit en jij mag die zegen ontvangen. Een zegen is een soort goede wens, waar God zijn bovennatuurlijke kracht aan verbindt. Degene die deze zegen uitspreekt namens God, heft vaak zijn handen op. Daarmee laat hij symbolisch zien dat God zijn liefdevolle handen over je uitstrekt, en dat het Gods kracht is die je leven wil vullen. Dit gebeurt aan het begin en/of einde van de dienst.
 • Gebed – God danken en bidden (vragen) om Zijn hulp.
 • Zingen van (met name) opwekkingsliederen onder leiding van onze band. We zingen om God te danken en eren. Sommige mensen blijven hierbij zitten, anderen gaan staan. Weer andere mensen steken hun handen in de lucht om God te aanbidden. Niets is verplicht, ook meezingen niet.
 • De ‘preek’. Een kort, herkenbare boodschap vanuit de Bijbel, waar je de rest van de week mee verder kunt.
 • Open altaar’. Zo noemen we het moment in de dienst dat is bedoeld voor een ontmoeting tussen God en mensen, heel persoonlijk. Voor in de zaal staan een paar houten banken. Tijdens het ‘open altaar’ mogen mensen naar voren gaan om te knielen bij deze bankjes en hun hart te luchten bij God, hulp te vragen of vergeving te ontvangen. En ja, dat kan ook gewoon als je op je stoel blijft zitten. Maar het helpt vaak om letterlijk en figuurlijk de stap naar God toe te zetten.