Meteen naar de inhoud

Doopdienst op 23 juni 2019 in zwembad Klaaswaal (geen ochtenddienst)

  Op 23 juni 2019 is er weer een doopdienst in het openlucht zwembad van Klaaswaal. Het adres is Kerkstraat 103, 3286 AK in Klaaswaal.

  De dienst start om 18.30 uur en na afloop is er een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes en de kinderen mogen dan nog zwemmen. Vanwege doopdienst houden we ’s ochtends geen dienst!

  Want toen we in Jezus Christus werden gedoopt, werden we allemaal in zijn dood ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. Door de doop zijn we dus samen met Hem gestorven en begraven. En Christus werd na zijn dood weer levend gemaakt door de macht en majesteit van de Vader. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen!

  Net zoals we één geheel met Hem zijn geworden in zijn dood, zijn we ook één geheel met Hem geworden in zijn opstanding uit de dood. Want we weten dat ons oude ‘ik’ samen met Christus is gekruisigd en gestorven. Daardoor heeft het kwaad geen macht meer over ons. We zijn niet langer slaven van het kwaad.
  Romeinen 6:3-6

  Wauw, wat een boodschap geeft Paulus hier aan ons! Jezus is gestorven voor onze zonden, die zijn vergeven! Maar Hij is ook weer opgestaan, om nu voor eeuwig te leven. En wij, wij mogen met Hem leven! We mogen één zijn met Jezus en met de Vader, Gods Geest wil in ons wonen.

  Door Jezus’ opstanding is alles ‘geregeld’ vanaf Gods kant. Nu wij nog, nu mogen wij nog de stap zetten richting God. Met de doop kunnen wij deze stap zetten. Dan zeggen we ja tegen God, mogen we zijn liefde ontvangen, een werkelijke relatie met Hem aangaan!

  De doop is geen symbool, de doop is een geloofskeuze. En met die keuze geef je aan dat je wilt veranderen, dat je niet meer je eigen leven wilt leiden, dat je het niet alleen kunt, maar dat God de leiding mag hebben.

  IMG_2508

  Jezus liet zich dopen, vlak voordat Hij zijn bediening begon. En meteen werd Hij vervuld met Gods Geest. Jezus maakte deze keuze ook. Hij kon niet zonder. En wij? Denken wij wel zonder deze keuze te kunnen? Kunnen wij werkelijk het gevoel hebben, dat de doop iets is vooral voor een ander, maar niet voor onszelf? Als Jezus het nodig had, zouden wij dan zonder kunnen?

  Mocht je hierover willen praten en nadenken, neem dan even contact op onze dominee Frank van den Akker. Hij gaat graag het gesprek aan!