Ga naar de inhoud
Home » Leuk krantenartikel over doopdienst juli 2023

Leuk krantenartikel over doopdienst juli 2023

    Op 9 juli hebben wij een doopdienst gehad waarin 4 mensen zich hebben laten dopen. Tijdens dit doopfeest was ook een journalist van het Nederlands Dagblad aanwezig. Hij is bezig met een serie over kleine geloofsgemeenschappen in Nederland en deze keer was de Kerk van de Nazarener aan de beurt. Hieronder kan je het artikel ‘Bijbelvast en bewegingsruimte’ van maandag 17 juli 2023 lezen die een mooi beeld geeft van de doopdienst en onze kerk.

    Wil je meer weten over onze kerk. Woon gerust een dienst bij op zondagmorgen om 10.30 of neem contact op via mail.

    Tags: