Ga naar de inhoud
Home » Onze kerk » Onze missie en visie

Onze missie en visie

Onze missie

De missie van de kerk van de Nazarener Hoeksche Waard is:

Wij willen op een eigentijdse manier, binnen een liefdevolle en ontspannen sfeer, mensen aanmoedigen Jezus Christus te kennen en te groeien naar Zijn beeld.

Onze visie

De visie van onze kerk is voor de komende jaren:

Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij een gemeente zijn die, binnen een liefdevolle en ontspannen sfeer, mensen aanmoedigt Jezus Christus te kennen en te groeien naar Zijn beeld. We willen hiermee concrete invulling geven aan het grote gebod om God en de mensen lief te hebben (Matteüs 22:37-40) en de opdracht om het goede nieuws van Jezus bekend te maken (Matteüs 28:19-20). In de komende jaren willen we ons met name richten op de volgende aspecten:

Jezus leren kennen
Wij willen een gemeente zijn die gericht is op de ‘nog-niet-gelovigen’  en waar iedereen welkom is zoals hij of zij is. Ons persoonlijke en gezamenlijke doel is om mensen aan het denken te zetten over de relevantie van het geloof in Jezus Christus voor hun leven. In de ontmoeting met Jezus zullen vergeving en heling ontvangen worden.

Groeien naar het beeld van Jezus
Wij willen dat bij alle gelovigen een groeiproces plaatsvindt om Jezus Christus beter te leren kennen en te groeien naar Zijn beeld. Jezus maakt de vergelijking met het groeien van een rank aan de wijnstok met als doel overvloedig vrucht te dragen (Johannes 15:1-8). Zo groeien is ons verlangen!

Toerusten en ondersteunen
Wij willen de groei naar het beeld van Jezus stimuleren door onderwijs, ondersteuning, bemoediging en praktische toerusting. Wij zien graag dat iedereen in de gemeente zich verder ontwikkelt en zijn of haar gaven en talenten ontdekt om steeds meer vrucht te dragen.

Omzien naar elkaar
Wij willen omzien naar elkaar en een gemeenschap vormen die veilig is: een plek waar je jezelf kunt en mag zijn. Betrokkenheid is vanzelfsprekend en wordt gestimuleerd. Alle activiteiten zijn gericht op het ontmoeten van God en elkaar.

Kernwaarden

De kernwaarden van onze gemeente zijn:

 • Geloof en genade
  • Het verlossende werk van Jezus Christus staat centraal.
  • De bijbelse boodschap is relevant en praktisch toepasbaar.
 • Omzien naar elkaar
  • Liefdevolle onderlinge relaties zijn het belangrijkste kenmerk van alle activiteiten in de kerk.
  • Gods liefde gaat uit naar ieder mens en de kerk is daarom naar buiten gericht.
  • Kleine groepen binnen de kerk zijn belangrijk om onder meer elkaar te ondersteunen, te helpen en van elkaar te leren.
 • Groei en talenten
  • Door bijbels onderricht en de werking van de Heilige Geest is levensverandering mogelijk.
  • Het stimuleren van het ontwikkelen van gaven en talenten is belangrijk.
 • Doelgericht en dienend leiderschap
  • Door dienend leiderschap in teamverband wordt over alles verantwoording afgelegd aan de gemeente.
  • De kerkelijke organisatie is ondersteunend aan het doel van de kerk.
  • Het streven naar kwaliteit eert God en inspireert mensen.

Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.
(Psalm 127:1)