Meteen naar de inhoud

Zending

Welk beeld roept het woord zending bij ons op? Zending; het klinkt ons vreemd en ouderwets in de oren en als we het willen begrijpen, dan kunnen we naar de betekenis ervan kijken én wie dit woord gebruikt. Het komt van het werkwoord zenden en geeft aan dat het een opdracht is.
Wie geeft de opdracht en wie voert het uit, ofwel wie is de zender en wie wordt er gezonden?
Ga dus op weg en maakt alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en
de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles
wat Ik jullie opgedragen heb.  Matth.28:19-20 NBV

Hier spreekt Jezus Christus tot zijn volgelingen. Jezus geeft de opdracht en is de Zender, de volgelingen voeren het uit en zijn de zendelingen.
Het doel van de Kerk van de Nazarener is het beantwoorden aan de grote opdracht van Christus.

Dit gebeurt plaatselijk; door de Kerk van de Nazarener Hoeksche Waard.
contact: nmi.hoeksewaard@nazarene.nl 

District: Nederland
District Nazarene Mission International

meer informatie op de website: www.dnmi.nazarene.nl

De Kerk van de Nazarener is wereldwijd:  Nazarene Mission International
information available:    www.nazarene.org

Zending1